با تصمیم هیات مدیره و با حكم رياست کانون وکلای دادگستری استان یزد و پس از انتخابات داخلي و با راي گيري مخفي طبق آيين نامه داخلي امور كميسيون ها، افراد ذیل به عنوان اعضا و مسئولان کمیسیون مالی-معاملاتی-مالیاتی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شدند.

مسئول: وکیل مهدی رستم آبادی

دبیر: وکیل علیرضا راعی عزآبادی

منشی: وکیل مهدی حاجی محمدی

اعضا:

وکیل محسن گل افشان
وكيل سید محمد مهدی مدرسی