به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با تصمیم هیات مدیره و با حكم رياست کانون وکلای دادگستری استان یزد، افراد ذیل (به ترتیب حروف الفبا) به عنوان اعضای کمیسیون رفاهی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شدند.

اعضا:

- وکیل علیرضا جلالپور

- وکیل عباسعلی کرمی

- وکیل حسین ماهر اصل

- وکیل سید محسن منتظری

- کارآموز علی رضایی

- کارآموز مجتبی شایان مهر

- کارآموز کیمیا السادات کشمیری