قوانین و مقررات مربوط با معاضدت | کانون وکلای دادگستری استان یزد
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
کانون وکلای دادگستری استان یزد

قوانین و مقررات مربوط با معاضدت

وظایف و ماموریت ها

وظایف و ماموریت های اداره معاضدت قضایی بر اساس مقررات قانونی به شرح زیر است:

1- تعیین وکیل معاضدتی

پس از وصول تقاضا شعبه عرایض باید عقیده خود را در مورد پیشرفت دعوی اظهار کند و اگر دعوی پیشرفت داشته باشد برای تقاضا کننده از سوی شعبه قضایی وکیل تعیین می شود. شعبه عرایض مجاز است از تقاضا کننده توضیح بخواهد و پیرامون دلایل دعوا تحقیق کند و هرگاه تشخیص دهد که مقصود متقاضی سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری کند .

2- نظارت بر روند پرونده ارجاعی

در مواردی که از سوی کانون وکلا برای افراد بی بضاعت وکیل تعیین می‌شود، اعتبار و حیثیت کانون وکلا نیز تحت تاثیر روش انجام وظیفه وکیل انتخابی می باشد و لذا باید کانون وکلا در امر پیگیری پرونده حساسیت لازم را از خود نشان دهد. طبق ماده ۴۴ آیین نامه، وکیل انتخابی باید از جریان کار مرجوع، شعبه قضایی را مطلع کند.

3- مشاوره به وکلای انتخابی

طبق ماده ۴۵ آیین نامه وکیل انتخابی حق دارد راجع به طرز اقداماتی که در دفاع از موکل معاضدتی لازم است از اداره معاضدت قضایی مشورت بگیرد و اداره معاضدت باید به این تقاضا پاسخ دهد.

4- وصول حق الوکاله سهم کانون

طبق ماده ۴۳ آیین نامه پس از ختم دعوی در صورتی که موکل معاضدتی محکوم له واقع شود، وکیل موظف است یک پنجم حق الوکاله را طبق قرارداد وصول و به صندوق کانون وکلا واریز کند؛ مگر اینکه ثابت کند دریافت حق الوکاله قانوناً مقدور نیست.

5- مشاوره حقوقی رایگان

یکی دیگر از خدمات اداره معاضدت، ارائه مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلای عضو کانون می باشد که در مواعد تعیین شده و با حضور وکلای محترم عضو، مشورت حقوقی به مراجعه کنندگان ارائه می دهد.

 

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com