کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون حل اختلاف

 

وکیل محمدعلی پژوهشی نیا (مسئول)
وکیل رضا محمدی (دبیر)
وکیل عارفه شاه زینبی (منشی)
وکیل حمید امیری
وکیل عبدالمجید جلال پور
وکیل مهدیه حکیمیان
وکیل فرهاد خسرومنش
وکیل لیلا شایان
وکیل داود فخرآبادی
وکیل منصورآقا مسعودی
وکیل احمد نظری فرد