کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون رفاهی و ورزش

 

وکیل سید‌ محسن منتظری (مسئول)
وکیل علی رضایی (دبیر)
وکیل سجاد رادپرور (منشی)
وکیل آوا بوترابی
وکیل علیرضا جلالپور
وکیل حمیده زابلی
وکیل عباسعلی کرمی