کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون روابط عمومی

 

وکیل امیرحسین کاظمی (مسئول)
وکیل آزاده احمدی (دبیر)
وکیل زینب انوری (منشی)
وکیل داود جلوداری
وکیل حسین دهقان بنادکی
کارآموز جلیل پورباقری
کارآموز فرهاد قطب‌الدینیان