کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون صیانت اجتماعی

 

وکیل حمیدرضا ابوئی (مسئول)
وکیل مهدی حاجی‌محمدی (دبیر)
وکیل آزاده احمدی (منشی)
وکیل محمد‌حسین سلیمی
کارآموز محمد عنبرزاده