کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون نظارت و بازرسی

 

وکیل سید‌احمد کاظمی عزآبادی (مسئول)
وکیل محمد‌حسین سلیمی دربرزی (دبیر)
وکیل مژده غنایی (منشی)
وکیل محمد ایوبی یزدی
وکیل علی حاجی مهدی
وکیل علیرضا شایق
وکیل محمد صادقپور