کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون پارلمانی

 

وکیل محمد یعقوبی (مسئول)
وکیل ابوالفضل عباسی شوازی (دبیر)
وکیل احمد محترم (منشی)
وکیل سید علی‌محمد حسینی نسب
وکیل دکتر علی‌اکبر رحیمی بافقی