کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون کارآموزی

 

وکیل محمد علی رنجبر (مسئول)
وکیل مهدیه ناظمیان (دبیر)
وکیل سعیده حسینی (منشی)
وکیل مژگان پورخردمند
وکیل مهران پورخواجه حسنی
وکیل حامد رجبی
وکیل عزیز زارع