کانون وکلای دادگستری استان یزد

شرایط عکس پرسنلی صدور کارت وکالت با لباس ردا

 

جهت گرفتن یک عکس صحیح برای صدور کارت وکالت چند شرط اساسی را باید رعایت کنید.

شرایط عکس عبارتند از :

 

شرایط نور و رنگ عکس

 

اندازه و کیفیت عکس

 

پس زمینه عکس

 

حالت صورت و نحوه قرارگیری درعکس

 

میزان روتوش و آرایش درعکس

 

اکسسوری در عکس