کانون وکلای دادگستری استان یزد

آخرین اخبار

برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون فرهنگ و هنر

برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون فرهنگ و هنر

۱۴۰۰/۰۸/۰۶

اعضای کمیسیون ساختمان انتخاب شدند

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون حمایت

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

اخبار اداره نظارت و بازرسی

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

اخبار کمیسیون کارآموزی

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

خبر صدور پروانه ساخت (احداث ساختمان)

دکتر محمدحسین جعفری در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان یزد…

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۸

اعضای کمیسیون حمایت انتخاب شدند

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۸

اعضای کمیسیون سلامت (ورزشی،رفاهی،پزشکی) انتخاب شدند

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۵

برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون حل اختلاف

کانون وکلای دادگستری استان یزد 

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

اعضای کمیسیون فرهنگ و هنر انتخاب شدند.

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۴

اعضای کمیسیون ایثارگران انتخاب شدند.

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۲/۰۲/۲۴