کانون وکلای دادگستری استان یزد

تعیین حوزه انتخابی

"*" indicates required fields

پذیرفته شده گرامی توجه داشته باشید تعیین شهر بر اساس تراز‌ قبولی شما می باشد لذا در صورتی که تراز قبولی شما با ظرفیت شهرستان انتخابی مطابقت نداشته باشد، کانون اقدام به انتخاب حوزه اشتغال شما می نماید.

وضعیت*
حوزه انتخابی اولویت اول
پنج شهر را به صورت جدا جدا وارد کنید و برای افزودن شهر بعدی روی دکمه + را انتخاب کنید*