کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام: مهدی
نام خانوادگی: رستم آبادی
سابقه وکالت:16
سابقه فعالیت صنفی: عضو علی البدل دوره دوم هیات مدیره کانون وکلا یزد_ عضویت در کمیسیون نقل و انتقالات _ عضویت در کمیسیون مالی و مالیاتی _ عضویت در کمیسیون ساختمان

اهداف و برنامه ها:

انسجام و کمک به ارتقاء بعد درونی و سازمانی کانون و جلوگیری از هجمه های داخلی اعضاء کانون نسبت به تصمیمات مهم هیات مدیره از طریق برگزاری مجمع عمومی وکلا 2-اهتمام در تشکیل کمیسیون بانوان و بهره مندی از توانایی های ایشان در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های صنفی کانون3_اهتمام در شناسایی و بهره گیری از توانایی و ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و هنری ورزشی وکلای جوان و کارآموزان وکالت در جهت پیشبرد برنامه های علمی فرهنگی ورزشی کانون با در نظر گرفتن بودجه سالانه 4-فرهنگسازی ضرورت انتخاب وکیل و معرفی جایگاه و شان نهاد وکالت به عموم از قبیل اداره معاضدت قضایی وکمیسیون صیانت اجتماعی و حقوق شهروندی 5-فعال نمودن کمیسیون مالیاتی کانون از طریق به کارگیری مشاورین با تجربه و کارآزموده در زمینه حل و فصل مسائل مالیاتی وکلای عضو کانون وکلای دادگستری یزد 6-ضابطه مند نمودن نقل و انتقالات با لحاظ شرایط متقاضی و عدالت در اجرای آن 7-تقویت کارگاه های آموزشی مجازی و حضوری به صورت تخصصی و استفاده از اساتید استانی و کشوری و تخصیص بودجه لازم برای آن 8- اهتمام در اجرایی نمودن انتشار صورتجلسات هیات مدیره بر اساس نتایج حاصل از مباحثات و مذاکرات 9- فعال نمودن و تشخص به کمیسیون صیانت اجتماعی در جهت جلوگیری از هجمه های وارده به کانون وکلا 10-اهتمام درایجاد ارتباط دو سویه با دادگستری استان و نهاد های ذیربط در جهت تعامل حداکثری با مسئولین قضایی استان و رفع مشکلات دستوری و یا موردی وکلای دادگستری در محاکم قضایی