کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید مجتبی جلیلی

سابقه وکالت: 14 سال

سابقه فعالیت صنفی: همكاري با جامعه وكلاي دادگستري يزد _ مسئول و دبير اسبق كميسيون صدور پروانه (دو دوره )_دبير كميسيون نقل و انتقالات

اهداف و برنامه ها: تنظيم برنامه كوتاه مدت و ميان مدت جهت جلوگيري از هدررفتن نيرو ،سرمايه و وقت كانون _تلاش در جهت رفاه و معيشت وكلا از طريق تاسيس شركت تعاوني مسكن وكلا ،اعطاي تسهيلات بانكي ،تخصيص اعتبار لازم براي ساخت مجموعه رفاهي ورزشي وكلا _ تلاش در جهت تشخص دادن به كميسيونهاي كانون (احترام به تصميم هاي اتاق هاي فكر كانون ) _ تلاش در جهت عدالت محوري در حوزه هايي همچون نقل و انتقالات _ اموزش وكلاي جوان _ادامه تلاشهاي ادوار گذشته در خصوص مديريت الكترونيك (اتوماسيون )صدور و تمديد پروانه بدون حضور فيزيكي _ شفافيت در عملكرد كانون در تمامي حوزه ها (تلاش در جهت ادامه سيستمي كردن فرايندهاي كانون بويژه اطلاع رساني انلاين از تصميمات و اقدامات _ استفاده از نيرو و تمام ظرفيت كانون به خصوص وكلاي جوان در اداره كانون _ تعامل با همكاران

شیوه اجرای برنامه:

-وجود نقشه راه براي هزينه كرد درامد كانون با مشاركت و نظرسنجي همكاران جهت جلوگيري از اعمال سلايق مختلف
_ تلاش در جهت رفاه و معيشت وكلا مخصوصا وكلاي جوان از طريق تاسيس شركت تعاوني مسكن ،اعطاي تسهيلات كم بهره ،تخصيص اعتبار لازم جهت ساخت مجموعه رفاهي ،ورزشي وكلا
_احترام به تصميمات كميسيونها (اتاق هاي فكر كانون )
_ وجود ضوابط عدالت محور در كميسيون نقل و انتقالات
_ اموزش وكلاي جوان از طريق فعال كردن بيشتر وبينارها و كلاسهاي اموزشي
_ مديريت الكترونيك از طريق فراهم نمودن بستر هاي لازم جهت فرايندصدور و تمديد پروانه از راه دور
_ شفافيت و گزارش عملكرد سه ماهه و شش ماهه بويژه اطلاع رساني انلاين از تصميمات و اقدامات كمسيون ها و هيات مديره و عمكلكرد مالي كانون
_استفاده از تمام ظرفيت كانون در ادوار گذشته به خصوص به كار گيري وكلاي جوان
_ تعامل با همكاران (روحيه انتقاد پذيري و همفكري با همكاران )