کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام و نام خانوادگی: سید محسن منتظری

سابقه وکالت: 15 سال

اهداف و برنامه ها: برنامه ها و اهداف جناب وکیل 📌سید محسن منتظری ⚖️کاندیدای چهارمین انتخابات کانون وکلای دادگستری استان یزد:

✅ نهادینه کردن اصل شفافیت و پاسخگویی مدیران با برگزاری مجامع عمومی و ارائه گزارش .

✅ ساماندهی امور آموزشی،رفاهی،ورزشی وفرهنگی وکلا از طریق اختصاص بودجه سالیانه.

✅ تلاش جهت اصلاح مقررات صندوق حمایت و‌ توسعه جنبه های حمایتی آن.

✅ انتخاب نمایندگان هیأت مدیره در شهرستانها به منظور انعکاس مشکلات و تقویت ارتباط وکلای شهرستانها با کانون.

✅ تقویت کمیسیون صیانت اجتماعی به منظور ارتباط و‌ نزدیکی بیشتر با مردم .

✅ تلاش جهت جلب مشارکت حداکثری همکاران در اداره کانون.

✅ تاسیس کمیسیون بانوان جهت ایجاد انسجام و همبستگی بانوان وکیل و انجام امور مرتبط.

✅ برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی تخصصی کاربردی ،آموزش مقررات انتظامی، رایانه و بازآموزی وکلا.

✅ایجاد بستر لازم جهت استفاده وکلای جوان و کار آموزان از تسهیلات کم بهره .

✅ تقویت و‌تحول کمیسیون نظارت و بازرسی در راستای برخورد با متظاهرین و مداخله کنندگان در امر وکالت.