کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید هادی نظام الحسینی

سابقه وکالت: 15 سال

اهداف و برنامه ها: نظم در کانون

شیوه اجرای برنامه: موضوعی که کانون وکلا با آن مواجه شده ‌ : « فقدان نظم » است ، لذا اجرای اهداف « نظم در کانون » به این شرح است :

۱- نظم در اجرای مهم‌ترین پروژه کانون : باتوجه به اینکه بودجه مهم‌ترین پروژه کانون یعنی : ساختمان تامین شده بود و متاسفانه از اجرای پروژه خودداری شد و دلایل عدم اجرا به اطلاع رسانی به وکلای محترم عضو کانون انجام نشد و با توجه به اهمیت موضوع پروژه میبایست : مجمع عمومی وکلا تشکیل و دلایل عدم انجام پروژه اعلام که متاسفانه ، انجام نشد .
این موضوع با توجه به تورم و افزایش هزینه های ساختمانی متوجه تمامی اعضای کانون میشود که ناشی از : « فقدان نظم » است .
۲- نظم در صدور پروانه وکالت : با توجه به قانون تسهیل ، باید در صدور پروانه وکالت برای بازنشسته ها ، کانون دارای : « نظم در صدور پروانه وکالت » شود .
۳- نظم در سایر امور کانون که با انتخاب هیات مدیره ای که دلسوز وکلا باشد و اولویت خود در تامین منابع اقتصادی و آموزشی برای کانون قرار دهد.