کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای فرهاد ضیاعی

سابقه وکالت: 21 سال