کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مرتضی یزدان پناه

سابقه وکالت: 11 سال

سابقه فعالیت صنفی: ۱۱سال وکالت ۳۱ سال دادگستری در طی ۳۱ سال ۲۰ سال هم کارشناس

اهداف و برنامه ها: هدف حمایت از وکلا و جامعه وکالت پیشرفت وکلا در تمام عرصهای اعم از مادی معنوی ساختار تشکلات نخبگان و از قضات محترم بازنشسته در امور آموزشی

شیوه اجرای برنامه: با تشکیل کارگروه از نخبگان جوان و ازقضات بازنشسته و اساتیدمجرب ونیز تشکلات آموزشی بوسیله قضات محترم بارنشسته و وکلای جوان وخواستهای آنها در خصوص پیشبرد اهداف علمی ومادی وبرخوردی و نیز دفاع از حقوق آنها در داسراها ودادگاه اعم از کانون وعمومی وانقلاب و خط و مشی هایی که در راه دفاع از حقوق مردم و آزادی های فردی در چارچوب انقلاب و تیز کلاسهای آموزشی اخلاقی حرفه ای وکالت و پیگیری اهداف مدیران سابق و اصلاحات در پیشبرد کانون وجامعه وکالت وحقوق وکلا