کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

 

به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ هیات مدیره، آقای محمدرضا قمی به اتفاق آراء به عنوان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شد.

دادیاران:
وکیل احمد اکبری
وکیل هادی غفاری
وکیل نجمه زاهدی
وکیل حانیه کوهکن
وکیل اعظم اسدی
وکیل دکتر روح اله بخت جو
وکیل دکتر محمد مهدی برغی
وکیل سید وحید مصلایی
وکیل علیرضا راعی