کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

دوره های آموزشی

تاریخ تولد(Required)
عنوان درجه وکالت(Required)

ویژه کارآموزان سال 1399

ویژه کارآموزان قبل 1399

ویژه وکلا پایه یک دادگستری، کارآموزان وکالت و دانشجویان