کانون وکلای دادگستری استان یزد

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم الهه مهدیان

سابقه وکالت: 19 سال

سابقه فعالیت صنفی: کمسیون ورزش دوره اول هیات مدیره ۲-عضو کمیسیون حقوقی کانون زنان بازرگان استان تهران

اهداف و برنامه ها: ۱-تلاش در جهت دفاع از استقلال کانون و نهاد وکالت با اتما به همدلی و همکاری همکاران وکیل تعامل بخردانه و سازنده با مراجع قانونی خصوصا دادگستری در ارتقا منافع جمعی همکاران ۳- نشست ماهیانه مبنی بر شناسایی مشکلات کاری همکاران خصوصا همکاران جوان ۴-استفاده از تجارب همکاران پیشکسوت و مدیران نهاد وکالت ۵- استفاده از نظر بانوان وکیل و همچینین وکلای جوان و دخالت آنها در مسولیتها ۶- تسهیل در کار همکاران و حتی الامکان استفاده از ابزار توصیه به جای مچ گیری و پرونده سازی ۷- برگزاری دوره هاو کارگاههای آموزشی ‌مهارت محوری با حضور اساتید به نام در مرکز استاد ۸- ایجاد بستری مناسب و تعامل با صندوق حمایت و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به اعضا با حداقل ضمانت ۹- فعال نمودن و تشکیل جلسات مجمع عمومی وکلا به عنوان سرمایه اصلی کانون در تصمیمات کلان ۱۰-حمایت کانون از وکلایی که در مسیر دفاع از حقوق موکل با رعایت شئونات در مراجع قضایی مورد اهانت و رفتار غیر حرفه ایی قرار میگیرند ۱۱-مصوب کردن هزینه نقل و انتقالات و قراردادن شرط سابقه کار در جهت انتقال به مرکز استان ۱۲-گزینش صحیح و سنجیده کارمندان اداری کانون و استفاده از خدمات آنها بصورت آزمایشی به منظور انتخاب پرسنل مطمئن ودر خور شان کانون

شیوه من در اداره کانون بر اصل کرامت وکیل استوار است و تعامل و نشست با مراجع قضایی و اخذ تصمیماتی بر پایه منافع جمعی وکلا و نیز مساله معیشت وکلا از طریق تعامل با صندوق حمایت و اخذ وام و حمایت از وکلای جوان  وهمچنین نشست هایی با اعضای کانون و پیشکسوتان در جهت بهره مندی از تجارب کاری آنها و بهره مندی از خرد جمعی و ایجاد اتاق فکر برای تبادل اطلاعات و تجربه ها ، شنیدن پیشنهادات و انتقادات و چاره اندیشی برای آنها.