کانون وکلای دادگستری استان یزد

هوالوکیل

 

پیرو اجرای طرح تحقیقاتی زندان ترمیمی از جانب اداره کل زندان های استان یزد و لزوم همکاری وکلای فعال و علاقه مند در حوزه عدالت ترمیمی با آن نهاد از متقاضیان دعوت به عمل می آید اسامی و مشخصات خود را در فرم زیر تکمیل نمایند.