کانون وکلای دادگستری استان یزد

هوالوکیل

 

نظر به وجود طرح های متعدد مغاير با استقلال و هويت نهاد وکالت و در تعارض با نظام حقوقی کشور در مجلس شورای اسلامی و تالی فاسد این طرح ها برای حرفه وكالت و قضاوت و متضرر شدن عموم‌ مردم در فرآيند دادرسی و نيز خدشه به نظم دادرسی عادلانه و استقرار عدالت؛ از وکلای پایه یک و کارآموزان وكالت دعوت به عمل می آید؛ ضمن شناسایی این چالش ها (از جمله قانون تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار، مقرره های برنامه هفتم توسعه در حوزه وكالت و طرح استفساریه قانون تسهیل) ایده ها و راهکارهای علمی و عملی برون رفت از چالش طرح محور نظام قانونگذاری به صورت مکتوب و حداكثر تا ٢٨ مرداد ماه ١٤٠٢ به دفتر ریاست كانون وكلا ارائه فرمایند یا از طریق فرم زیر نسبت به بارگزاری فایل مربوطه اقدام نمایند.