کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

فراخوان اعلام حوزه تخصصی وکالت

نظر به وصول درخواست های متعدد از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص معرفی وکیل در حوزه های تخصصی بدین وسیله از وکلای مجرب و متخصص دعوت می شود با درج مشخصات خویش و اعلام حوزه تخصصی خود از طریق فرم زیر، موجبات تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی را فراهم نمایند.

Max. file size: 128 MB.