کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

فرم تعهد ماده 48 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

الف- مشخصات متقاضی

مذهب(Required)

وضعیت نظام وظیفه(Required)
تاریخ تولد(Required)
وضعیت تاهل(Required)
مقطع تحصیلی(Required)
تاریخ دریافت دانشنامه(Required)
سابقه کیفری(Required)

ب- با اشراف به قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ ضمن التزام خود به


الف- احکام و مبانی دین مقدس اسلام به صورت عملی

ب- اعتقاد و تعهدبه نظام جمهوری اسلامی ایران

ج - اعتقاد و تعهد به ولایت فقیه

د - اعتقاد و تعهد به قانون اساسی ایران بدین وسیله اعلام می دارم تا این لحظه هیچگونه اعمال و رفتاری که نافی و ناقض التزام به موارد مذکور باشد مرتکب نگردیده ام.
(Required)