کانون وکلای دادگستری استان یزد

فرم ثبت نام و صدور پروانه وکالت پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1399

تاریخ تولد(Required)
نشانی محل سکونت(Required)
نوع سهمیه(Required)
مذهب(Required)
تاریخ صدور کارت

بارگذاری مدارک

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.

اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسلام(Required)
اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي(Required)
اعتياد به افيون و ساير مواد مخدر(Required)