کانون وکلای دادگستری استان یزد

درخواست دریافت تجهیزات دفاع شخصی

تاریخ تولد(Required)
جنسیت(Required)
وضعیت اشتغال(Required)

نشانی محل سکونت

(Required)

نشانی محل کار

(Required)
درخواست دریافت تجهیزات دفاع شخصی

بارگزاری مدارک

Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.
Max. file size: 256 MB.

شرایط دریافت:

1- داشتن سابقه سه سال وکالت پایه یک

2- نداشتن سابقه انتظامی درجه 4 به بالا

نکته:
هنگام مراجعه به کانون ارائه 2 قطعه عکس 4*3 الزامی می باشد.