کانون وکلای دادگستری استان یزد

درخواست دریافت تجهیزات دفاع شخصی

"*" indicates required fields

تاریخ تولد*
جنسیت*
وضعیت اشتغال*

نشانی محل سکونت

*

نشانی محل کار

*
درخواست دریافت تجهیزات دفاع شخصی

بارگزاری مدارک

Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.

شرایط دریافت:

1- داشتن سابقه سه سال وکالت پایه یک

2- نداشتن سابقه انتظامی درجه 4 به بالا

نکته:
هنگام مراجعه به کانون ارائه 2 قطعه عکس 4*3 الزامی می باشد.