کانون وکلای دادگستری استان یزد

ارسال تایید وکیل سرپرست

"*" indicates required fields

مشخصات پذیرفته شده

وضعیت*

مشخصات وکیل سرپرست

نکته*

1.صرفاً از لیست وکلای سرپرست منتشر شده نسبت به تعیین وکیل سرپرست اقدام کنید.

2. قبل از تکمیل فرم هماهنگی با وکیل سرپرست انجام دهید.

3. مهلت ارسال فرم ساعت ۲۴ روز ۴ بهمن ۱۴۰۰ میباشد.

Max. file size: 128 MB.