کانون وکلای دادگستری استان یزد

هو الوکیل

 

نظامات کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

نظر به اینکه به موجب ماده ۷۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که مقرر می‌دارد “مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می نماید درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می‌شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود”، تعیین مصادیق نظامات بر عهده کانون‌ها است؛ مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون یزد وضع و تخلف از آن به استناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۱- مصوبات هیات مدیره لازم الاجرا است و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.

ماده ۲- درج عناوین تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است؛ وکلا موظفند در سربرگ و تابلوی خود فقط از عنوان وکیل دادگستری با قید پایه یک استفاده کنند و اضافه کردن القابی مانند قاضی سابق، قاضی بازنشسته دارای سابقه قضایی، وکالت در دعاوی بین المللی، جزایی، ثبتی، عمرانی، شهرداری و غیره، دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل ارشد، خودداری نمایند، لیکن ذکر عنوان دکتر و عضو هیئت علمی دانشگاه با قید مرتبه علمی آن مشروط به ارائه مدارک مثبته به کانون بلا اشکال می باشد.

تبصره- استفاده از عنوان دکتری غیر مرتبط با رشته حقوق و امر وکالت در تابلو یا سربرگ و کارت ویزیت در هر صورت ممنوع است.

ماده ۳- استفاده از عنوان مشاور حقوقی در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از ۱۰ سال است ممنوع می باشد.

ماده ۴- وکلا  نمی‌توانند به عنوان نماینده حقوقی وزارت خانه ها، ادارات، شرکتها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانک‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در مراجع قضایی و وابسته و نیز غیر وابسته به آن در فرآیند و امور دادرسی اعم از طرح و تعقیب دعاوی و یا دفاع از آن مداخله نمایند.

ماده ۵- کارآموزان وکالت اجازه انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیر دولتی را ندارند.

ماده 6- تبلیغات وکلا و کارآموزان وکالت از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت، شبکه های اجتماعی و همچنین پخش و توزیع کارت و تراکت به صورت غیر متعارف،  بازاریابی، شعارهای مبالغه‌آمیز، برخورد تجاری با امر وکالت و غیره ممنوع است.

ماده ۷- وکلا و کارآموزان وکالت در مراجعه به مراجع قضایی و کانون، جلسات سخنرانی و نیز دفتر وکالت برای پذیرایی از مراجعین و انجام وظایف وکالتی ملزم به استفاده از کت و شلوار برای آقایان و پوشش مناسب برای خانمها با استفاده از نشان وکالت کانون می باشند ،ضمناً مراجعه به نهادهای مذکور در ماده ۴ جهت انجام وظایف شغلی مشمول نظام مقرر در این ماده می‌باشد.

 

ماده ۸- وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموزان وکالت، نباید بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند مگر آنکه تعداد کارآموزان تحت سرپرستی وکیل از ۵ نفر بیشتر گردد؛ وکلایی که دارای سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا می باشند ممنوع از پذیرش کارآموز خواهند بود.

ماده 9- وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکل کارآموز خود قبول وکالت کنند.

ماده 10- فرم وکالتنامه وکلا و کارآموزان وکالت باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هر سه نسخه باید به شکل واحد تنظیم گردد.

ماده 11- استفاده از برگهای دوم و سوم فرم وکالت نامه به جای نسخه اصلی یا فرم خام وکالتنامه ممنوع است و وکلا و کارآموزان باید منحصراً با ارائه اصل و یا روگرفت مصدق آن اقدام به انجام امور وکالتی بنمایند.

ماده ۱۲- درخواست و دریافت اوراق وکالتنامه از طرف وکلا و کارآموزان بدون پروانه معتبر، از کانون و سایر وکلا و کارآموزان وکالت ممنوع بوده و کارآموزان مسئول استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی می‌باشند و حق واگذاری به وکیل یا کارآموز دیگر را نخواهند داشت.

ماده ۱۳- وکلا و کارآموزان وکالت از واگذاری فرم وکالت به واسطه ها، موسسات حقوقی و سایر اشخاص ممنوع می باشند.

 

ماده 14- تشکیل موسسه  حقوقی و مشارکت در آن از سوی وکلا منوط به موافقت هیات مدیره و ثبت آن در دفتر کانون خواهد بود؛ استفاده از عنوان موسسه حقوقی بدون رعایت مقررات این ماده ممنوع می باشد.

تبصره- هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون موافقت کانون به ثبت رسیده باشند ممنوع است.

ماده ۱۵- چنانچه وکیل یا کارآموز وکالت بدون عذر موجه نسبت به تمدید پروانه لغایت آبان ماه هر سال اقدام ننمایند مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۶- داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت از کانون وکلا و یا از دو کانون وکلا ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد؛ در هر حال وکیل متخلف موظف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه نسبت به تودیع یکی از پروانه ها اقدام نماید.

ماده ۱۶ مکرر- وکلای پایه یک عضو کانون وکلای یزد مکلف هستند در محل اشتغال خود جهت پذیرش ارباب رجوع و موکلین و انجام امور و وظایف وکالتی خود مبادرت به تاسیس دفتر متناسب با شان و حرفه وکالت و نصب تابلو نمایند. دارالوکاله مزبور باید حداقل 3 روز و در هر روز به مدت حداقل 2 ساعت مفتوح باشد و دفتر وکالت می بایست دارای ثبت و بایگانی منظم برای هر موکل باشد. بدیهی است تخلف از هر یک از موضوعات پیش گفته تخلف از نظامات کانون محسوب می گردد.

 

ماده ۱۷- وکلا و کارآموزان وکالت مسئول صحت اظهارات و اصالت مدارک ابرازی خود به کانون می باشند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت، دفتر و پست الکترونیکی خود را کتباً به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اعلام نمایند. اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب می گردد.

ماده ۱۸- سربرگ وکلا و کارآموزان وکالت می بایست حاوی نام و نشانی دقیق و شماره تلفن دفتر باشد.

ماده ۱۹- وکلا و کارآموزان وکالت موظفند در وقت مقرر به اخطاریه ها، احضاریه ها، تماس های تلفنی، پیامک،  ایمیل ارسالی و درخواست همکاری یا مشارکت از طرف ارکان مختلف کانون به ویژه اداره معاضدت قضایی کانون پاسخ داده و اقدام مقتضی به عمل آورند و کلیه تعهدات مالی، حقوقی، صنفی، اخلاقی و غیره را در موعد مقرر با حسن نیت انجام دهند.

 

ماده ۲۰- وکلا و کارآموزان وکالت مکلف به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت نصف تمبر مالیاتی ابطالی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و پرداخت یک چهارم تمبر مالیاتی بابت تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری استان یزد می باشند، مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

ماده 21- تظاهر به فقر و نداری و عجز و ناتوانی توسط وکلا و کارآموزان وکالت نسبت به تکالیف و وظایف یا نظامات صنفی و مصوبات هیات مدیره و ریاست کانون ممنوع است.

ماده 22- رعایت این نظامات علاوه بر کلیه وکلا و کارآموزان وکالت عضو این کانون نسبت به وکلا و کارآموزان وکالتی که به صورت موقت در حوزه این کانون اشتغال به وکالت و کارآموزی دارند نیز الزامی می باشد.

این نظامات مشتمل بر 23 ماده و 2 تبصره در تاریخ 18/02/1398 به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد رسید.

1- دکتر محمد حسین جعفری       رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

2- سید ابوالفضل شهاب رضوی       نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

3- سید ضیاء فاطمیون                 عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد

4- احمد دهقانی اشکذری              عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد

5- فرهاد ضیاعی                         عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد