کانون وکلای دادگستری استان یزد

هیات مدیره دوره اول

 

۱- دکتر محمد حسین جعفری (رئیس)
۲- سید ضیا فاطمیون  (نایب رئیس)
۳- احمد دهقان اشکذری (بازرس)
۴- اکبر صدری (عضو هیات مدیره)
۵- خدیجه بابائی (منشی)