کانون وکلای دادگستری استان یزد

هیات مدیره دوره دوم

 

۱- دکتر محمد حسین جعفری (رئیس)
۲- سید ابوالفضل شهاب رضوی (نایب رئیس)
۳- احمد دهقان اشکذری (بازرس)
۴- سید ضیا فاطمیون (عضو هیات مدیره)
۵- فرهاد ضیاعی (منشی)