کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای هيات مديره دوره چهارم كانون وکلای دادگستری استان یزد

۱- دکتر محمد حسین جعفری  (رئیس)
۲- احمد دهقانی اشکذری (نایب رئیس)
۳- مهدی رستم آبادی (بازرس)
۴- مرجان طهماسبی (دبیر هیات مدیره)
۵- دکتر حسین خوانین زاده  (عضو هیات مدیره)