کانون وکلای دادگستری استان یزد

فراخوان تشکیل کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

با عنایت به تشکیل کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با هدف تعلیم، ترویج، توسعه، تضمین، تحکیم حقوق بشر مبتنی بر همبستگی مشارکت پذیرانه و مودت همکارانه وکلای دادگستری در سراسر کشور، از کلیه همکاران فعال در حوزه‌های حقوق زنان، کودک، خانواده، محیط زیست، توان‌خواهان، گروه‌های خاص آسیب‌پذیر، حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حق همبستگی و غیره که تمایل به عضویت در کمیسیون حقوق بشر دارند، دعوت می‌گردد درخواست خود را حداکثر تا تاریخ نیمه اسفند ۱۴۰۰ از طریق فرم زیر ارسال نمایند.