کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون داوری

 

مسئول: وکیل احمد بهمنی

دبیر: وکیل علیرضا زارع

منشی: وکیل مرضیه کلیلی

 

سایر اعضا

وکیل دکتر حسن رحیم زاده میبدی

وکیل دکتر سید جعفر هاشمی باجگانی

وکیل دکتر روح الله بخت جو

وکیل دکتر امیر محمد صدیقیان

وکیل احمد غفوری

وکیل حامد کبیری