کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون صدور پروانه

 

وکیل محمد کاظمی (مسئول)
وکیل سید دانیال میرعلائی (دبیر)
وکیل ریحانه پهلوان نصیر (منشی)
وکیل الهام السادات شفیعی
وکیل محمدجواد طامهری زاده