کانون وکلای دادگستری استان یزد

2

۱۴۰۲/۰۲/۳۰

اخبار اداره نظارت و بازرسی

به گزارش جناب آقای علی حاجی مهدی رئیس اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان یزد:

– جناب آقای محمد صادقپور به عنوان معاونت پیشگیری؛

– جناب آقای محمدحسین سلیمی دربرزی به عنوان معاونت انتظامی و اجرايی؛

– جناب آقای فرهاد خسرومنش به عنوان معاونت امور ارجاعی و پیگیری تخلفات متظاهرین به امر وکالت؛

-جناب آقای منوچهر کیانی به عنوان معاونت هماهنگی انتخاب شدند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ارسالی شما

  • سعید الله عباسزاده.‌یزد ۹۱۳۳۵۱۲۴۶۰

    خرداد ۲۲, ۱۴۰۲

    این همه تشکیلات .وقتی در ح ۵۰ کلاسه قضایی بجای عدالت فساد است این تشکیلات چه ارزشی دارد .وقتی در تمام داد عدالت وارونه است ۴۳ سال تصویب قوانین چه ارزش دارد .وقتی مرکز عدل مرکز فساد است این عملکردها چه ارزشی دارد .مسعولدانتطامی هم برای مردم نیست برای کانون است یحتمل هرچند نطارتی نیست خدا ک هست چرا خود را در تمام گناهان شریک میکنید .اگ مناسبات یک مناطره را فراهم کردی دلسوز قانون هستی.چرا در برابر هزاران حقیقت خدا همه بیگانه اند با آن چرا دریکی قدرت ارتباط نیست .چون دلها از گناه سیاه شده و عدالت درآنجا جایی ندارد.ایا به عدالت برای جامعه اندشه ایی داشتید ؟.میخواهی ثابت کنم نسعولین بدتر از سارقان و مجرمان هستند آنچه پن دیدم ..میخواهی جایگاه خود را در برابر عدالت و خدا ببینید .؟.این تبصرها برای فریب انسانهاس نه خدا .من گفتم عدالت نمی‌خواهم. ستم نباشید .چرا ستم دارید .چرا خدا و قیامت را فراموش کردید.انجه من دیدم بجای عدالت جنایت.بود.با وجود حتی خانواده در راس قضا .ب احترام ایلام و مردم حق را فقط از قانون طلب اما همیشه آخرین حد فساد را دیدم ..این همه طلم و جنایت جای عدالت جرا ؟.ک سرقت هلی اعترافی در حال عودت رادبرگشت دهند تا درتصرفدسارق .تا صبح ب خانه سارق اموال را با دو ماشین منتقل بعد مرا احصار ‌ک هیج نبود .بعد ب سارق بگویندهمردمخدردنبزهد.هم جریمه ودهن سالها زندان ..یا مخدر ب ما بده اموال سرقتی برای خودت ک باز بسیا ی بهدسارق عودت نشده.من سعید عباسزاده اثبات کننده جرم مسعولان هستم ۹۱۳۳۵۱۲۴۶۰اک تعهدیدبعدالت دارید

  • سعید الله عباسزاده.‌یزد

    خرداد ۲۲, ۱۴۰۲

    دراخرین سرقت اعترافی در حال عودت با صدها مدرک جرم و شاهد. ک سارق در جمع سزط کرد با هزار شاهد آنها ملزم به خمایت از ما هستند .طی دو جلسه نزد.حداد رایگان التماس کردم اگر عدالت ندارید شکایتم راراکت کنید تا حرمت قانون حفط شود ۱.سارقانی ک نوشتن خودم جهت انتقال اقدام ..مگر مدرک جرم نیست .۲.نوشتن اینها امانت سیاسیت تحویل نیدهیم.۳.وانت تلفنی ک من اعزام و بار زده .مکه مدرک جرم نیست ۵..مگر دو شاهدی ک افلام را در خانه سارق مشاهده ک ب صرف شهادت آنها خودم متوجه سرقت آن اقلام شدم .دو شاهد مدرک تبییت ۶ نالخری ک مس از اطلاع از سرقتی نودن حاطر به همکاری و حتی نا شعبه هم آمد کنار شکنی شعبه .با دهها مدرک جرم و شاهد در سرقت اعترافی ..ک التماس ک دم امانت مردم سرقت شده .جدا از سی سرقت دیکر این خیانت مرا نابود می‌کند یا عدالت .یا راکت کنید .چیست پاسخ آنها د حمایت از سارقان .ک فقط ب یک نفر ۲۰۰ ملیون پرداختم ک امانتی نزدم داشت ک مجبور ذم جاها ۶۰ج م ب ۲۰۰ م بفروشم .این حاصل یک خیانت از صدها خیانت آست چه مرگتان است ک خیانت میکنید .با آن همه امکانات احرام عزت .قدرتی ک در هر مشکل توانا باشید .یعنی تمام امکانات دنیا را در اختیارت بگذارند به صرف عدالت. ک در برابر آن باز خیانت میکنید بدترین مجرمان را از زندانهای دنیا جمع آیا کسی هست چنین جرم‌ها را انجام دهد ک شما ور ۷۰ کلاسه قصایی خیانت خالص داریدچرا ؟.چرا عدالت قرآن را شکستید یا در برابر آنهایی ک شکستن سکوت کردید ک از هر سکوت تو هزاران گناه برخاست من بدون آنکه در پی کشف گناه میعولان باشم حقایقی در پی من ک گناهان و جرم‌ها و رشوه ها را دیدم..و گفتم همین رشوه رای تورا بی ارزش ت از آب بینی کوسفند می‌کند. با این گناهان نه ایران را ک دنیا را به فساد کشاندید حرمت قرآن شکستید .و مردم را از دین منزوی و گریزان کردید چرا در تمام کلاسه ها یک توجیح باش یک پاسخ بر منطق بگو ۹۱۰۵۸۷۲۴۶۰