کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

دادنامه ابطال چهارمین دوره انتخابات کانون یزد ابلاغ شد.

 

به موجب دادنامه های اصداری شماره ۳۵۲ الی ۳۴۸ مورخه ۱۴۰۱/۶/۹ شعبه محترم سوم دادگاه عالی انتظامی قضات مراتب ابطال انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد در مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳  ابلاغ شد.
به موجب این دادنامه نسبت به شکایت دو نفر از کاندیدا ها به اسامی آقایان احمد دهقانی اشکذری و سید هادی نظام الحسینی با توجه به استرداد بعدی شکایت از تصمیم هیات نظارت، قرار رد اعتراض و در خصوص سایر اعتراضات، از جمله اعتراضیه معاونت حقوقی قوه قضائیه و آقایان محمدحسین صابری راد و حسین رمضانی نوق به استناد آئین نامه ۱۴۰۰ انتخابات باطل و مقرر شده ضمن تعیین هیات نظارت جدید‌، فرآیند انتخابات از ابتدا تجدید شود.

وکیل محمدرضا جعفری ندوشن
رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.