کانون وکلای دادگستری استان یزد

2

۱۴۰۲/۰۲/۱۱

معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شد.

معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شد.

در اجرای ماده ۹۴ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با تصویب هیات مدیره ، وکیل محمد حسین صابری راد بعنوان معاون دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد انتخاب شد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات ارسالی شما

 • سعید عباس زاده یزد 9133512460

  آبان ۳۰, ۱۴۰۲

  جایی ک با نام قران تعهد ب عدالت داشتن در طول 36 سال من اخرین حد فساد و گناه را دیدم حقایقی ک بر کل مردم و حتی کودکان قابل شناخت بود.اما ور یک نفر ایمان ب عدالت نبود..نه نتها عدالت را رها ک هدجا عدالتی هم در حال شگل گیری بود مانع عدل و ححتی عودت.سارقان..سرفت اموالم دا محازو سارقان را مجبور ب جرم .و هر سارقی با 4 سرقت کامیونی اعتدافی .حتی احصار هم نشدن در سی سرقت اعترافی ب عدالت حیانت حتی سارقان.اموالم را عودت گ ناکسان پس گرفته و ب سارقان بازگرداندن در تمام سرقت ها.تبانی و حتی این همه سرقت و سکایت یک مرتبه مرا دعوت نکرردن .در تمام جرمها و سرقت ها از مجرمان حمایت و در نهایت هم اموالم دا با مخدر سارقان معاوصه.هنیشه بجای عدل اخربن حد ستم را دیدم.ک در ح 70 کلاسه با بلعکس کردن رای ها و عملکرد مسعولان عدالت خاصل میشود.رسالتی ک حق رد فقط از قانون طلب ک همیشه اخرین حد فساد و گناه را دیدم بدون یک عدالت ک این برسی زمینه تمام فسادهای حاکم بر جامه را اشکار و شزم گناهان زمینه ساز عدل پایدار است .سعید عباسزاده بزدبر تمام مطلب تعهد و ملزم ب اثبات هستم یعنی طلم خالص انچه بود

 • سعید عباس زاده یزد 9133512460

  آبان ۳۰, ۱۴۰۲

  جایی ک با نام قران تعهد ب عدالت داشتن در طول 36 سال من اخرین حد فساد و گناه را دیدم حقایقی ک بر کل مردم و حتی کودکان قابل شناخت بود.اما ور یک نفر ایمان ب عدالت نبود..نه نتها عدالت را رها ک هدجا عدالتی هم در حال شگل گیری بود مانع عدل و ححتی عودت.سارقان..سرفت اموالم دا مجازو سارقان را مجبور ب جرم .و هر سارقی با 4 سرقت کامیونی اعتدافی .حتی احصار هم نشدن..و همه مجرمان تحت سرقت بیخطر میشناختن در سی سرقت اعترافی ب عدالت حیانت حتی سارقان.اموالم را عودت گ ناکسان پس گرفته و ب سارقان بازگرداندن در تمام سرقت ها.تبانی و حتی این همه سرقت و سکایت یک مرتبه مرا دعوت نکرردن .در تمام جرمها و سرقت ها از مجرمان حمایت و در نهایت هم اموالم دا با مخدر سارقان معاوصه.هنیشه بجای عدل اخربن حد ستم را دیدم.ک در ح 70 کلاسه با بلعکس کردن رای ها و عملکرد مسعولان عدالت خاصل میشود.رسالتی ک حق را فقط از قانون طلب ک همیشه اخرین حد فساد و گناه را دیدم بدون یک عدالت ک این برسی زمینه تمام فسادهای حاکم بر جامه را اشکار و شزم گناهان زمینه ساز عدل پایدار است .سعید عباسزاده بزدبر تمام مطلب تعهد و ملزم ب اثبات هستم یعنی طلم خالص ک حتی بدترین مجرمان دنیا هم حاطر ب انجامش نیستند ..بیش از سی سال ب عدالت اسلام خیانت کردن حثقی ک بر کل مردم و حتی کودکان قابل شناخت بجر اهل فساد ک در برابر هزاران حققت پاک خدا .حتی یک نفر قدرت ارتباط و شناخت یک حقیقت را نداشت
  یعنی گناه انخا را با هدا و حق بیگانه کرده ..چون سالها فساد طی دقایقی قابل رفع و دفع است بعنی با یک عدالت تمام سرقت هااعتراف مکرر و هودت میشودو هر طلم و گناه رسوا ..ایا حاطرید چنین عدالتی را سرانجام دهید ک یک رسالت الهی است و سهلا انجام ک خدا در ابتدا گفت اگ تحمل فساد ندارم ار این ازمون خارج ک تحمل سالها فساد خدا گفت هرکز شمادرا رها نکردیم وار تمام فسادها در پوشش دین اگاه و ب انها زمان و در مجازات تعجبل نداریم جون نگران زمان نیستیم و همان ابتدازمان عدا را با رسوایی اهل فساد معین تا اندوه دل را شفا (این برسی موجب تحولی عطیم و تحت گناه بزرگ ثبت چهانی خواهد شد چون یک عدل یا حق در عملکرد مسعولین نیست .حدود ده ملیارد اموالم هرانچه خاستید بردارید فقط عدالت را اجرا .نید سعید عباسزاده بزد9105872460