کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

نتیجه نهایی انتخابات مرداد ماه 1401

به گزارش رئیس هیات نظارت، وکیل محمدرضا جعفری ندوشن، طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۵۰۱/۶۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شعبه سوم محترم دادگاه عالی انتظامی قضات مراتب ابطال انتخابات مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد با عنایت به گزارش شماره ۹۰۰۰/۶۹۳۴/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و اعتراض آقایان احمد دهقانی اشکذری، سید هادی نظام الحسینی، حسین رمضانی نوق و محمدحسین صابری راد اعلام می گردد، دادنامه صادره تاکنون ابلاغ نگردیده و متعاقبا اعلام خواهد شد.
«هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد»

 

جهت مشاهده متن نامه کلیک کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.