کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

واجدین شرکت در نهمین اختبار

اختبار کتبی ۳ تا ۵ بهمن در نوبت ۹:۳۰ صبح و ۱۴ عصر در هتل راه و ما
اختبار شفاهی ۱۲ تا ۱۴ بهمن در محل کانون وکلای استان یزد

 

مشاهده اسامی از طریق لینک پایین

واجدین شرکت در نهمین اختبار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.